Nożynko centre – municipality Czarna Dąbrówka

1)One of the first trout farms in Poland (1960s).