W trakcie realizacji

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 ARiMR_logo dotacje-logo-2

Data: 29.07.2020

Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.
Nazwa operacji: Modernizacja istniejącego Ośrodka Pstrągowego wraz z zakupem wyposażenia oraz materiału zarybieniowego.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

 1. utworzone miejsca pracy – 2
 2. zmiana wielkości produkcji akwakultury (w tonach) – 120 ton

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Miejsce realizacji operacji:
województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, Nożynko – działka nr 26/16 obręb nr 0019, oraz działka nr 53/3 obręb nr 0020
Numer umowy o dofinansowanie: 00028-6521.3.1-OR1100048/17 z dnia 24.08.2018r.
Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana na realizacje operacji:
Koszty całkowite realizacji operacji: 1 799 490,00 zł.
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 1 799 490,00 zł.
Wysokość wsparcia: 50%


Data: 21.11.2019 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiału zarybieniowego dla operacji: Modernizacja Ośrodka Pstrągowego w Nożynku

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 535 800 340, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 13.01.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Piotr Dziewański, tel.: 793-220-150, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 15.01.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiału zarybieniowego - II tura

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Piotr Dziewański, tel.: 793-220-150, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 05.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” - dostawa agregatu

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: WOBIS Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Sp. K. ul. Bytomska 135 41-803 Zabrze

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.Data: 21.10.2019 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę 1 szt. agregatu prądotwórczego.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 535 800 340, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 05.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” - dostawa 2 dmuchaw wraz z szafami sterującymi

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: EKOFINN-POL Sp. z o.o. ul. Leśna 12 80-297 Banino

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 88,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 21.10.2019 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę 2 dmuchaw wraz z szafami sterującymi.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 535 800 340, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 20.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” - dostawa 2 mikrosit

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: AquaSyster Mirosława Szulist, ul. Przemysłowa 1B 77-100 Bytów

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 29.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” - dostawa mikrosit:

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 535 800 340, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 24.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Włodzimierz Olszewski, Sp. jawna, ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 29.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku”:

 • Zapytanie ofertowe – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz
 • Dokumentacja projektowa - projekt pierwotny – pobierz
 • Dokumentacja projektowa - projekt zamienny – pobierz
 • Przedmiar robót – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 535 800 340, e-mail: grbytow@gmail.com


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy "Samochodu ciężarowego z przyczepą do przewozu ryb"

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firm:
DBK. Sp. z o.o. ul. Lubelska 43 A 10-410 Olsztyn NIP: 745-100-32-40 (Autoryzowany dealer Gdańsk) które uzyskało 100 pkt. wg. kryterium oceny.