Zapytania ofertowe

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

Data: 21.04.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego na „Dostawę mikrosit do filtrowania wód produkcyjnych Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów” w ramach projektu pn.: „Modernizacji Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zwównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurnecyjnej i opartej na wiedzy”, w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" umowa o dofinansowanie nr: 00027-6521.3.1-OR1100005/19 z dnia 30.09.2020r.,

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Aquasyster Mirosława Szulist

ul. Bursztynowa 2

77-100 Bytów

Powyższa oferta otrzymała 85 pkt, według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 26.03.2021r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Pozostałe złożone oferty:

1. SterSystem Ryszard Kiżewski

Skwierawy 24

77-143 Studzienice - oferta uzyskała w trakcie oceny 72,72 pkt.

2. Veolia Water Technoligies Sp. z o.o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa – oferta uzyskała w trakcie oceny 67,76 pkt.


Data: 26.03.2021

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę mikrosit do filtrowania wód produkcyjnych Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.

Zamówienie obejmuje dostawę 5 sztuk mikrosit do filtrowania wód produkcyjnych do środka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę".

Termin na złożenie oferty : do dnia 19 kwietnia 2021 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 8222673


Data: 03.12.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia – „Dostawa dmuchaw do napowietrzania stawów hodowlanych Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.”

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego projektu   pn. „Modernizacja Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów” które obejmowało Dostawa dmuchaw do napowietrzania stawów hodowlanych Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.”  zostaje unieważnione.


Data: 01.12.2020

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę dmuchaw do napowietrzania stawów hodowlanych Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.

Zamówienie obejmuje dostawę 4 sztuk dmuchaw do napowietrzania stawów hodowlanych Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę".

Termin na złożenie oferty : do dnia 21 grudnia 2020r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 535-800-340

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej dnia 01.12.2020


Data: 23.10.2020

Postępowanie Modernizacja Ośrodka Pstrągowego Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów


Data: 03.09.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa wagi platformowej o obciążeniu do 150 kg – szt. 2 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:.

Zakład Usługowo-Produkcyjny
„AWO” S.C.
ul. Podkarpacka 4

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 85,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 27.08.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa natleniaczy stawowych o wydajności 25l/min i mocy znamionowej do 0,55kW szt. 20 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:.

OVARIS Jacek Kierul
ul. Oficerska 15
10-215 Olsztyn

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 80,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 17.08.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę wagi platformowej – szt. 2 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe”.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 59-822-26-73, e-mail: grbytow@gmail.comData: 11.08.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę natleniaczy stawowych o wydajności 25 l/min i mocy znamionowej do 0,55 kW – sztuk 20 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe”.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 59-822-26-73, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 24.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa i Montaż wytwornicy lodu, zbiornika na lód i komory chłodniczej” zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:.

 1. Wytwornice Lodu Michał Birosz Barkowo 19B 77-300 Człuchów

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 10.03.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zamówienie obejmujące Dostawę i montaż wytwornicy lodu, zbiornika magazynowego na lód i komory chłodniczej dla zadania inwestycyjnego pt. „Dywersyfikacja przychodu przedsiębiorstwa poprzez wzbogacenie oferty produktowej o uszlachetniony surowiec dzięki własnej patroszarni”.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Grzegorz Dziewański, tel.: 783-710-007, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 23.03.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa narybku III tura

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa materiału zarybieniowego III tura zostaje unieważnione ponieważ nie wpłynęła wymagana liczba ofert.


Data: 09.03.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiału zarybieniowego - III tura

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Grzegorz Dziewański, tel.: 783-710-007, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 20.03.2030 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa narybku II tura

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa materiału zarybieniowego II tura dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Gospodarstwo Rybackie Bobrowniki Mirosław i Małgorzata Augustynowicz ul. Witosa 2 76-231 Damnica

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 06.03.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiału zarybieniowego - II tura

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Grzegorz Dziewański, tel.: 783-710-007, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 05.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Auto Diug Iwona Diug ul. Poznańska 74 76-200 Słuspk.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 11.02.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa narybku II tura

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa materiału zarybieniowego II tura zostaje unieważnione ponieważ nie wpłynęła wymagana liczba ofert.


Data: 10.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” - dostawa narybku

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” -dostawa narybku, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Gospodarstwo Rybackie Bobrowniki Mirosław i Małgorzata Augustynowicz ul. Witosa 2 76-231 Damnica

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.