Zrealizowane operacje

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o.
z przyjemnością informuje,
że otrzymało wsparcie finansowe w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.
Nazwa operacji: Wyposażenie ośrodka hodowli w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

 1. liczba utrzymanych miejsc pracy - 6
 2. liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający możliwość rozwoju w łańcuchu dostaw produktów rybackich - 1

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: zwiększenie jakości produkcji i utrzymanie sześciu stanowisk pracy w ośrodku hodowlanym w Jutrzence poprzez zakup wyposażenia.

Miejsce realizacji operacji:

 1. województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Borzytuchom, 77-141 Borzytuchom, Jutrzenka, działka 578
 2. województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy, 77-141 Borzytuchom, Barnowo, działki 99, 101

Numer umowy o dofinansowanie: 00297-6523.2-SW1110473/19/20 z dnia 08.06.2020r.
Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana na realizacje operacji:
Koszty całkowite realizacji operacji: 177.279,90 zł
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 144.130,00 zł
Wysokość wsparcia: 71.720,00 zł


Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.
Nazwa Operacji: „Dywersyfikacja przychodu przedsiębiorstwa poprzez wzbogacenie oferty produktowej o uszlachetniony surowiec dzięki własnej patroszarni”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.
W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • wytwornicę lodu,
 • zbiornik magazynowy na lód,
 • komorę chłodniczą,
 • samochód dostawczy.

Miejsce realizacji operacji:
Województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Borzytuchom, Kamieńc - działka nr 587, 77-141 Borzytuchom.
Województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Kołczygłowy, Kamieńc – działka nr 97;101, 77-140 Kołczygłowy.
Numer umowy o dofinansowanie: 00019-6521.3.1-OR1100013/17 z dnia 05.07.2018r.
Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana na realizacje operacji:
Koszty całkowite realizacji operacji: 238 779,80 zł.
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 238 799,80 zł.
Wysokość wsparcia: 50%

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.
Nazwa operacji: Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

 1. liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający możliwość rozwoju w łańcuchu dostaw produktów rybackich – 1
 2. liczba utrzymanych miejsc pracy – 6

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: zwiększenie jakości produkcji i utrzymanie sześciu stanowisk pracy w ośrodku hodowlanym w Jutrzence poprzez zakup wyposażenie

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • wagi - szt. 2
 • natleniacze - szt. 20

Miejsce realizacji operacji:
województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Borzytuchom, 77-141 Borzytuchom, Jutrzenka, działka nr 578,
województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy, 77-141 Borzytuchom, Barnowo, działki nr 99, 101.
Numer umowy o dofinansowanie: 00297-6523.2-SW1110473/19/20 z dnia 08.06.2020 r.
Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana na realizacje operacji:
Koszty całkowite realizacji operacji: 176 431,20 zł.
Koszty kwalifikowane realizacji operacji: 143 440,00 zł.
Wysokość wsparcia: do 50%


Operacja pt. „Wzmocnienie Łańcucha dostaw ryby hodowlanej poprzez zakup specjalistycznego środka transportu” polegająca na zakupie:

 1. Samochodu ciężarowego z przyczepą wraz ze zbiornikami do przewozu ryb.

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 765.149,79 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 622.073,00 zł

Kwota dofinansowania : 221.928,00 zł współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art.17

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku hodowlanym
w Jamrzynie oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy„


Operacja pt. „Poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Jutrzence” polega na zakupie:

 1. Natleniaczy FAS LR200 - 5 szt.
 2. Pompa Biostream BP-80 Aqua-Life Products 2
 3. Ładowarka kołowa ER12

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 317.939,64 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 258.487,51

Kwota dofinansowania : 129.243,76 zł

Udział środków własnych : 129.243,75 zł

współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę
o którym mowa w art. 48 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.


Operacja pt. „Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków środowiska – poprzez ich monitorowanie w ośrodku Jutrzenka” polega na zakupie:

 1. systemu natleniania
 2. wielofunkcyjnego kolorymetru laboratoryjnego
 3. systemu monitoringu

Całkowity koszt operacji (z VAT) : 192.451,95 zł

Kwota dofinansowania : 78 072,00 zł

Udział środków własnych : 78 393,00 zł

współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujacej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji w ośrodku hodowlanym w Jutrzence, w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy”.