Zapytania ofertowe

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

Data: 03.09.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa wagi platformowej o obciążeniu do 150 kg – szt. 2 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:.

Zakład Usługowo-Produkcyjny
„AWO” S.C.
ul. Podkarpacka 4

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 85,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 27.08.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa natleniaczy stawowych o wydajności 25l/min i mocy znamionowej do 0,55kW szt. 20 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:.

OVARIS Jacek Kierul
ul. Oficerska 15
10-215 Olsztyn

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 80,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 17.08.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę wagi platformowej – szt. 2 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe”.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 59-822-26-73, e-mail: grbytow@gmail.comData: 11.08.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę natleniaczy stawowych o wydajności 25 l/min i mocy znamionowej do 0,55 kW – sztuk 20 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ośrodka hodowli pstrąga w Jutrzence w urządzenia natleniające i wagi platformowe”.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Aneta Biłanicz, tel.: 59-822-26-73, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 24.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa i Montaż wytwornicy lodu, zbiornika na lód i komory chłodniczej” zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:.

 1. Wytwornice Lodu Michał Birosz Barkowo 19B 77-300 Człuchów

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 10.03.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zamówienie obejmujące Dostawę i montaż wytwornicy lodu, zbiornika magazynowego na lód i komory chłodniczej dla zadania inwestycyjnego pt. „Dywersyfikacja przychodu przedsiębiorstwa poprzez wzbogacenie oferty produktowej o uszlachetniony surowiec dzięki własnej patroszarni”.

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Grzegorz Dziewański, tel.: 783-710-007, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 23.03.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa narybku III tura

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa materiału zarybieniowego III tura zostaje unieważnione ponieważ nie wpłynęła wymagana liczba ofert.


Data: 09.03.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiału zarybieniowego - III tura

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Grzegorz Dziewański, tel.: 783-710-007, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 20.03.2030 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa narybku II tura

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa materiału zarybieniowego II tura dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Gospodarstwo Rybackie Bobrowniki Mirosław i Małgorzata Augustynowicz ul. Witosa 2 76-231 Damnica

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 06.03.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawę materiału zarybieniowego - II tura

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie – pobierz

W sprawie niniejszego zamówienia informacji oferentom udziela p. Grzegorz Dziewański, tel.: 783-710-007, e-mail: grbytow@gmail.com


Data: 05.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Dostawa samochodu dostawczego z zabudową kontenerem izotermicznym oraz agregatem chłodniczym” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Auto Diug Iwona Diug ul. Poznańska 74 76-200 Słuspk.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 11.02.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa narybku II tura

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” dostawa materiału zarybieniowego II tura zostaje unieważnione ponieważ nie wpłynęła wymagana liczba ofert.


Data: 10.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” - dostawa narybku

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Modernizacji ośrodka pstrągowego w Nożynku” -dostawa narybku, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Gospodarstwo Rybackie Bobrowniki Mirosław i Małgorzata Augustynowicz ul. Witosa 2 76-231 Damnica

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.