Zapytania ofertowe

dotacje-logo-1 dotacje-logo-3 dotacje-logo-2

Data: 17.08.2023

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup, dostawę 10 sztuk natleniaczy o mocy znamionowej 0,55 kW i wydajności 25 litrów tlenu na minutę dla obiektu Jamrzyno Gospodarstwa Rybackiego Bytów

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Termin na złożenie oferty : do dnia do dnia 28 sierpnia 2023 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 822-26-73 /535-800-340

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Zał. Formularz oferty (zał. 1) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 2) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 3) - pobierz

Data: 17.08.2023

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup, dostawę 10 sztuk natleniaczy o mocy znamionowej 0,55 kW i wydajności 25 litrów tlenu na minutę dla obiektu Jutrzenka-Kamieńc Gospodarstwa Rybackiego Bytów

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Termin na złożenie oferty : do dnia 28 sierpnia 2023 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 822-26-73 /535-800-340

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Zał. Formularz oferty (zał. 1) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 2) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 3) - pobierz

Data: 31.05.2023

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup, dostawę 40 sztuk automatycznych karmników dla ryb

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Termin na złożenie oferty : do dnia 15 czerwca 2023 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 822-26-73 /535-800-340

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Zał. Formularz oferty (zał. 1) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 2) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 3) - pobierz

Data: 31.05.2023

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup, dostawę i montaż zbiornika kriogenicznego do magazynowania ciekłego tlenu z parownicą do ośrodka hodowlanego w Jamrzynie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Termin na złożenie oferty : do dnia 15 czerwca 2023 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 822-26-73 /535-800-340

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Zał. Formularz oferty (zał. 1) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 2) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 3) - pobierz

Data: 31.05.2023

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup, dostawę i montaż zbiornika kriogenicznego do magazynowania ciekłego tlenu z parownicą do ośrodka hodowlanego w Jutrzence - Kamieńc

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Termin na złożenie oferty : do dnia 15 czerwca 2023 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 822-26-73 /535-800-340

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Zał. Formularz oferty (zał. 1) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 2) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 3) - pobierz

Data: 27.04.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Utwardzenie placu manewrowego w Ośrodku Pstrągowym Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zadania pn.: „Utwardzenie placu manewrowego w Ośrodku Pstrągowym Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne i Drogowe Jerzy Trzebiatowski ul. Polna 7 77-100 Bytów

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta uzyskała największą ilość punktów - 100,00 wg kryteriów oceny ofert.


Data: 13.04.202

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Utwardzenie placu manewrowego w Ośrodku Pstrągowym Kamieńc-Jutrzenka Gospodarstwa Rybackiego Bytów

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Termin na złożenie oferty : do dnia 24 kwietnia 2023 r do godziny 14.00

Informacji na temat zamówienia udziela: Aneta Biłanicz nr tel. 59 822-26-73 /535-800-340

 • Zapytanie ofertowe - pobierz
 • Zał. Formularz oferty (zał. 1) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 2) - pobierz
 • Zał. Oświadczenie (zał. 3) - pobierz
 • Przedmiar robót - pobierz