Stawy Karpiowe Maleniec – gminy Czarna Dąbrówka i Dębnica Kaszubska

Powierzchnia stawów ok. 40 ha zasilane wodami źródlanymi.